Sản phẩm

Railway Product

Relay Pro

Mã số : WTK-Relay-Pro
Nhãn hiệu :
Bảo hành : 2 Years
Lượt xem : 3840
Ngày cập nhật : 02/04/2014
Giá : Call
 
Mô tả Sản phẩm
繼電器測試器 Relay Pro
 1. 自動對繼電器做邏輯分析

 2. 可設定之繼電器接點清潔電流,從 100mA 3A

 3. 測試項目:

  A. 接點阻抗
  B. 接點配置
  C. 接點作動時間 D. 線圈阻值
  E. 線圈電功
  F. 激持與釋放電壓

 4. 測試精確度

  1. 接點電阻:+/1%,最小單位 0.001Ω

  2. 線圈電阻:+/1%,最小單位 0.1Ω

  3. 接點作動時間:+/0.01 sec,最小單位 0.001s

  4. 清潔電流:+/1%,範圍 0.1 – 3 A

  5. 輸出電壓:+/1%,最小單位 0.1 V,範圍 0 – 50V @ 500mA

 5. 測試結果可以圖、表格式輸出 A. 測試日期/時間
  B. 測試者
  C. 繼電器型式

  D. 測試序號

  E. 上述測試項目之結果

 6. 驗證功能:用 1R 精確度參照校正組和一個電壓計,可校正並確保測試機在規格內,正常

  運作

 7. 校正功能:用校正組可將測試台之電阻校正至零基準點

 8. 可對不同型式的繼電器做客製化。可以量測 5 – 50 V 的直流繼電器,亦可客製化其他電

  壓範圍之繼電器。