[BID Taiwan] ATP Modification Project at Dongsan   -  Đại biểu QH lên tiếng việc dời trung tâm hành chính về Ba Vì  -  Những hung thần biết bay tại Đức  -  Nhìn váy đoán thời tiết  -  Trẻ em Sài Gòn với thú nhảy cầu mạo hiểm  -  Máy bay nổ ở Bình Định do trục trặc động cơ  -  Xế hộp đua tài lội sông Hồng   -  Hiện trường máy bay quân sự nổ tại Bình Định  -  [BID Taiwan] Taipei Railway Workshop Relocation Project (ATP Equipment Modification Project for Fugan, North Hukou, and Hukou)  -  [BID Taiwan] Overall Railway System Safety Upgradation Project (CCTV Upgradation Project for Crossings between Shetou and Donan)